01.467E-S OZ32  0,015 (Kit 16pcs)

01.467E-S OZ32 0,015 (Kit 16pcs)

OZ32-0,015 Kit de pinces dans socle (16pcs) 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-20-22-25-28-30-32

Chf 540.00
Euro 567.00
02.467EP-S OZ32 0,005 (Kit 16pcs)

02.467EP-S OZ32 0,005 (Kit 16pcs)

OZ32 0,005 Kit de pinces de prècision 16pcs 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-20-22-25-28-30-32

Chf 780.00
Euro 819.00
03.470E-S ER32 0,015 (Kit 18pcs)

03.470E-S ER32 0,015 (Kit 18pcs)

ER32-0,015 Kit de pinces dans socle (18pcs) / 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20

Chf 330.00
Euro 346.50
04.470EP-S ER32 0,005 (Kit 18pcs)

04.470EP-S ER32 0,005 (Kit 18pcs)

ER32-0,005 Kit de pinces de précision dans socle 18pcs3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20

Chf 690.00
Euro 724.50
05.470EA-S ER32 0,015  (Kit 15pcs) étanche

05.470EA-S ER32 0,015 (Kit 15pcs) étanche

ER32-0,015 Kit de pinces avec joint dans socle 15pcs/3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-20

Chf 916.00
Euro 961.80
06.470EH-S ER32 0,015  (Kit 15pcs) étanche 120 bar

06.470EH-S ER32 0,015 (Kit 15pcs) étanche 120 bar

ER32-0,015 Kit de pinces étanche 120 bar dans socle 15pcs/3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-20

Chf 985.00
Euro 1034.25
07.470EC-S ER32 0,015  (Kit 15pcs)

07.470EC-S ER32 0,015 (Kit 15pcs)

ER32-0,015 Kit de pinces avec canaux dans socle 15pcs / 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-20

Chf 960.00
Euro 1008.00
08.470ECC-S ER32 0,015  (Kit 15pcs)

08.470ECC-S ER32 0,015 (Kit 15pcs)

ER32-0,015 Kit de pinces avec canaux dans socle(15pcs) 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18_20

Chf 995.00
Euro 1044.75
09.470ESP-S ER32 0,005 Inox (Kit 18pcs)

09.470ESP-S ER32 0,005 Inox (Kit 18pcs)

ER32-0,005 Kit pinces Inox de préci. dans socle 18pcs 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20

Chf 1090.00
Euro 1144.50
10.470G-S ER32 0,015 (Kit 10pcs) pour tarauds

10.470G-S ER32 0,015 (Kit 10pcs) pour tarauds

ER32-0,015 Kit de pinces pour tarauds 10pcs/4,5x3,4-6x4,9-7x5,5-8x6,2-9x7-10x8-11x9-12x9-14x11-16x12

Chf 490.00
Euro 514.50