WAE302 aluminium - divers longueurs Z2 (WIDIN)

1 2  
WAE302 010-03 Aluminium - non ferreux Z2

WAE302 010-03 Aluminium - non ferreux Z2

Ø1x3mm Aluminium - non ferreux / Aluminium non ferrous materialen - MG Fine Grain - 45° - Z2

Chf 29.80
Euro 31.29
WAE302 010-06 Aluminium - non ferreux Z2

WAE302 010-06 Aluminium - non ferreux Z2

Ø1x6mm - Aluminium - non ferreux / Aluminium non ferrous materialen - MG Fine Grain - 45° - Z2

Chf 29.80
Euro 31.29
WAE302 012-04 Aluminium - non ferreux Z2

WAE302 012-04 Aluminium - non ferreux Z2

Ø1,2x4mm - Aluminium - non ferreux / Aluminium non ferrous materialen - MG Fine Grain - 45° - Z2

Chf 29.80
Euro 31.29
WAE302 015-06 Aluminium - non ferreux Z2

WAE302 015-06 Aluminium - non ferreux Z2

Ø1,5x6mm - Aluminium - non ferreux / Aluminium non ferrous materialen - MG Fine Grain - 45° - Z2

Chf 29.80
Euro 31.29
WAE302 015-08 Aluminium - non ferreux Z2

WAE302 015-08 Aluminium - non ferreux Z2

Ø1,5x8mm - Aluminium - non ferreux / Aluminium non ferrous materialen - MG Fine Grain - 45° - Z2

Chf 29.80
Euro 31.29
WAE302 020-06 Aluminium - non ferreux Z2

WAE302 020-06 Aluminium - non ferreux Z2

Ø2x6mm - Aluminium - non ferreux / Aluminium non ferrous materialen - MG Fine Grain - 45° - Z2

Chf 29.80
Euro 31.29
WAE302 020-06 S4 Aluminium - non ferreux Z2

WAE302 020-06 S4 Aluminium - non ferreux Z2

Ø2x6mm - Aluminium - non ferreux / Aluminium non ferrous materialen - MG Fine Grain - 45° - Z2

Chf 29.80
Euro 31.29
WAE302 020-10 Aluminium - non ferreux Z2

WAE302 020-10 Aluminium - non ferreux Z2

Ø2x10mm - Aluminium - non ferreux / Aluminium non ferrous materialen - MG Fine Grain - 45° - Z2

Chf 29.80
Euro 31.29
WAE302 025-12 Aluminium - non ferreux Z2

WAE302 025-12 Aluminium - non ferreux Z2

Ø2,5x12mm - Aluminium - non ferreux / Aluminium non ferrous materialen - MG Fine Grain - 45° - Z2

Chf 29.80
Euro 31.29
WAE302 030-12 Aluminium - non ferreux Z2

WAE302 030-12 Aluminium - non ferreux Z2

Ø3x12mm - Aluminium - non ferreux / Aluminium non ferrous materialen - MG Fine Grain - 45° - Z2

Chf 29.80
Euro 31.29
WAE302 030-15 Aluminium - non ferreux Z2

WAE302 030-15 Aluminium - non ferreux Z2

Ø3x15mm - Aluminium - non ferreux / Aluminium non ferrous materialen - MG Fine Grain - 45° - Z2

Chf 32.90
Euro 34.55
WAE302 035-14 Aluminium - non ferreux Z2

WAE302 035-14 Aluminium - non ferreux Z2

Ø3,5x14mm - Aluminium - non ferreux / Aluminium non ferrous materialen - MG Fine Grain - 45° - Z2

Chf 29.80
Euro 31.29
WAE302 040-14 Aluminium - non ferreux Z2

WAE302 040-14 Aluminium - non ferreux Z2

Ø3,5x14mm - Aluminium - non ferreux / Aluminium non ferrous materialen - MG Fine Grain - 45° - Z2

Chf 29.80
Euro 31.29
WAE302 040-16 Aluminium - non ferreux Z2

WAE302 040-16 Aluminium - non ferreux Z2

Ø4x16mm - Aluminium - non ferreux / Aluminium non ferrous materialen - MG Fine Grain - 45° - Z2

Chf 32.90
Euro 34.55
WAE302 050-17 Aluminium - non ferreux Z2

WAE302 050-17 Aluminium - non ferreux Z2

Ø5x17mm - Aluminium - non ferreux / Aluminium non ferrous materialen - MG Fine Grain - 45° - Z2

Chf 32.90
Euro 34.55
WAE302 050-22 Aluminium - non ferreux Z2

WAE302 050-22 Aluminium - non ferreux Z2

Ø5x22mm - Aluminium - non ferreux / Aluminium non ferrous materialen - MG Fine Grain - 45° - Z2

Chf 32.90
Euro 34.55
WAE302 060-17 Aluminium - non ferreux Z2

WAE302 060-17 Aluminium - non ferreux Z2

Ø6x17mm - Aluminium - non ferreux / Aluminium non ferrous materialen - MG Fine Grain - 45° - Z2

Chf 32.90
Euro 34.55
WAE302 060-22 Aluminium - non ferreux Z2

WAE302 060-22 Aluminium - non ferreux Z2

Ø6x22mm - Aluminium - non ferreux / Aluminium non ferrous materialen - MG Fine Grain - 45° - Z2

Chf 32.90
Euro 34.55
WAE302 070-20 Aluminium - non ferreux Z2

WAE302 070-20 Aluminium - non ferreux Z2

Ø7x20mm - Aluminium - non ferreux / Aluminium non ferrous materialen - MG Fine Grain - 45° - Z2

Chf 36.60
Euro 38.43
WAE302 080-23 Aluminium - non ferreux Z2

WAE302 080-23 Aluminium - non ferreux Z2

Ø8x23mm - Aluminium - non ferreux / Aluminium non ferrous materialen - MG Fine Grain - 45° - Z2

Chf 36.60
Euro 38.43
WAE302 080-31 Aluminium - non ferreux Z2

WAE302 080-31 Aluminium - non ferreux Z2

Ø8x31mm - Aluminium - non ferreux / Aluminium non ferrous materialen - MG Fine Grain - 45° - Z2

Chf 38.95
Euro 40.90
1 2