WAE303 aluminium - divers longueurs Z3 (WIDIN)

1 2 3 4 5 6  
WAE303 010-02 Aluminium - Non ferreux Z3

WAE303 010-02 Aluminium - Non ferreux Z3

Ø1x2mm Aluminium - non ferreux / Aluminium non ferrous materialen - MG Fine Grain - 45° - Z3

Chf 29.80
Euro 31.29
WAE303 010-025 Aluminium - Non ferreux Z3

WAE303 010-025 Aluminium - Non ferreux Z3

Ø1x2,5mm Aluminium - non ferreux / Aluminium non ferrous materialen - MG Fine Grain - 45° - Z3

Chf 29.80
Euro 31.29
WAE303 010-03 Aluminium - Non ferreux Z3

WAE303 010-03 Aluminium - Non ferreux Z3

Ø1x3mm Aluminium - non ferreux / Aluminium non ferrous materialen - MG Fine Grain - 45° - Z3

Chf 29.80
Euro 31.29
WAE303 010-04 Aluminium - Non ferreux Z3

WAE303 010-04 Aluminium - Non ferreux Z3

Ø1x4mm Aluminium - non ferreux / Aluminium non ferrous materialen - MG Fine Grain - 45° - Z3

Chf 32.90
Euro 34.55
WAE303 010-06 Aluminium - Non ferreux Z3

WAE303 010-06 Aluminium - Non ferreux Z3

Ø1x6mm Aluminium - non ferreux / Aluminium non ferrous materialen - MG Fine Grain - 45° - Z3

Chf 32.90
Euro 34.55
WAE303 012-04 Aluminium - Non ferreux Z3

WAE303 012-04 Aluminium - Non ferreux Z3

Ø1,2x4mm Aluminium - non ferreux / Aluminium non ferrous materialen - MG Fine Grain - 45° - Z3

Chf 29.80
Euro 31.29
WAE303 015-03 Aluminium - Non ferreux Z3

WAE303 015-03 Aluminium - Non ferreux Z3

Ø1,5x3mm Aluminium - non ferreux / Aluminium non ferrous materialen - MG Fine Grain - 45° - Z3

Chf 29.80
Euro 31.29
WAE303 015-06 Aluminium - Non ferreux Z3

WAE303 015-06 Aluminium - Non ferreux Z3

Ø1,5x6mm Aluminium - non ferreux / Aluminium non ferrous materialen - MG Fine Grain - 45° - Z3

Chf 32.90
Euro 34.55
WAE303 015-08 Aluminium - Non ferreux Z3

WAE303 015-08 Aluminium - Non ferreux Z3

Ø1,5x8mm Aluminium - non ferreux / Aluminium non ferrous materialen - MG Fine Grain - 45° - Z3

Chf 32.90
Euro 34.55
WAE303 020-06 Aluminium - Non ferreux Z3

WAE303 020-06 Aluminium - Non ferreux Z3

Ø2x6mm Aluminium - non ferreux / Aluminium non ferrous materialen - MG Fine Grain - 45° - Z3

Chf 29.80
Euro 31.29
WAE303 020-08 Aluminium - Non ferreux Z3

WAE303 020-08 Aluminium - Non ferreux Z3

Ø2x8mm Aluminium - non ferreux / Aluminium non ferrous materialen - MG Fine Grain - 45° - Z3

Chf 32.90
Euro 34.55
WAE303 020-10 Aluminium - Non ferreux Z3

WAE303 020-10 Aluminium - Non ferreux Z3

Ø2x10mm Aluminium - non ferreux / Aluminium non ferrous materialen - MG Fine Grain - 45° - Z3

Chf 32.90
Euro 34.55
WAE303 020-12 Aluminium - Non ferreux Z3

WAE303 020-12 Aluminium - Non ferreux Z3

Ø2x12mm Aluminium - non ferreux / Aluminium non ferrous materialen - MG Fine Grain - 45° - Z3

Chf 32.90
Euro 34.55
WAE303 025-08 Aluminium - Non ferreux Z3

WAE303 025-08 Aluminium - Non ferreux Z3

Ø2,5x8mm Aluminium - non ferreux / Aluminium non ferrous materialen - MG Fine Grain - 45° - Z3

Chf 29.80
Euro 31.29
WAE303 025-10 Aluminium - Non ferreux Z3

WAE303 025-10 Aluminium - Non ferreux Z3

Ø2,5x10mm Aluminium - non ferreux / Aluminium non ferrous materialen - MG Fine Grain - 45° - Z3

Chf 32.90
Euro 34.55
WAE303 025-12 Aluminium - Non ferreux Z3

WAE303 025-12 Aluminium - Non ferreux Z3

Ø2,5x12mm Aluminium - non ferreux / Aluminium non ferrous materialen - MG Fine Grain - 45° - Z3

Chf 32.90
Euro 34.55
WAE303 030-04 Aluminium - Non ferreux Z3

WAE303 030-04 Aluminium - Non ferreux Z3

Ø3x4mm Aluminium - non ferreux / Aluminium non ferrous materialen - MG Fine Grain - 45° - Z3

Chf 32.90
Euro 34.55
WAE303 030-08 Aluminium - Non ferreux Z3

WAE303 030-08 Aluminium - Non ferreux Z3

Ø3x8mm Aluminium - non ferreux / Aluminium non ferrous materialen - MG Fine Grain - 45° - Z3

Chf 32.90
Euro 34.55
WAE303 030-12 Aluminium - Non ferreux Z3

WAE303 030-12 Aluminium - Non ferreux Z3

Ø3x12mm Aluminium - non ferreux / Aluminium non ferrous materialen - MG Fine Grain - 45° - Z3

Chf 32.90
Euro 34.55
WAE303 030-15 Aluminium - Non ferreux Z3

WAE303 030-15 Aluminium - Non ferreux Z3

Ø3x15mm Aluminium - non ferreux / Aluminium non ferrous materialen - MG Fine Grain - 45° - Z3

Chf 35.90
Euro 37.70
WAE303 035-12 Aluminium - Non ferreux Z3

WAE303 035-12 Aluminium - Non ferreux Z3

Ø3,5x12mm Aluminium - non ferreux / Aluminium non ferrous materialen - MG Fine Grain - 45° - Z3

Chf 35.90
Euro 37.70
1 2 3 4 5 6