CFT0660 Ø6 A60° fraise à chanfrainer

CFT0660 Ø6 A60° fraise à chanfrainer

Ø6x60°x50mm - Z3, fraise MD à chanfrainer - VHM- Fräser Fase

Chf 48.90
Euro 51.34
CFT0690 Ø6 A90° fraise à chanfrainer

CFT0690 Ø6 A90° fraise à chanfrainer

Ø6x90°x50mm - Z3, fraise MD à chanfrainer - VHM- Fräser Fase

Chf 48.90
Euro 51.34
CFT0860 Ø8 A60° fraise à chanfrainer

CFT0860 Ø8 A60° fraise à chanfrainer

Ø8x60°x60mm - Z3, fraise MD à chanfrainer - VHM- Fräser Fase

Chf 56.90
Euro 59.75
CFT0890 Ø8 A90° fraise à chanfrainer

CFT0890 Ø8 A90° fraise à chanfrainer

Ø8x90°x60mm - Z3, fraise MD à chanfrainer - VHM- Fräser Fase

Chf 56.90
Euro 59.75
CFT1060 Ø10 A60° fraise à chanfrainer

CFT1060 Ø10 A60° fraise à chanfrainer

Ø10x60°x70mm - Z4, fraise MD à chanfrainer - VHM- Fräser Fase

Chf 74.90
Euro 78.65
CFT1090 Ø10 A90° fraise à chanfrainer

CFT1090 Ø10 A90° fraise à chanfrainer

Ø10x90°x70mm - Z4, fraise MD à chanfrainer - VHM- Fräser Fase

Chf 74.90
Euro 78.65
CFT1260 Ø12 A60° fraise à chanfrainer

CFT1260 Ø12 A60° fraise à chanfrainer

Ø12x60°x75mm - Z4, fraise MD à chanfrainer - VHM- Fräser Fase

Chf 99.80
Euro 104.79
CFT1290 Ø12 A90° fraise à chanfrainer

CFT1290 Ø12 A90° fraise à chanfrainer

Ø12x90°x75mm - Z4, fraise MD à chanfrainer - VHM- Fräser Fase

Chf 99.80
Euro 104.79