CNMG 120408-VM NC3220

CNMG 120408-VM NC3220

Stahl - Schnitt unterbrochen. (P15-P30)

Chf 11.90
Euro 12.50
CNMG 120408-VM NC9025

CNMG 120408-VM NC9025

Rostfrei - geschnitten unterbrochen. (M12-M35)

Chf 11.90
Euro 12.50
CNMG 120408-VM PC5300

CNMG 120408-VM PC5300

Rostfrei - HRSA - Schnitt unterbrochen. (K15-K30 / S15-S30 / M20-M30))

Chf 11.90
Euro 12.50
CNMG 120412-VM NC3030

CNMG 120412-VM NC3030

Stahl-Rostfrei-Gusseisen-HRSA - geschnitten unterbrochen (K15-K30 / S15-S30 / P15-P35)

Chf 11.90
Euro 12.50