Universal-Fräser HDS 821 - GS ( Z2 )

HDS 821 030 GS DN630+

HDS 821 030 GS DN630+

Ø3 Bohrnutenfräser, 2-schneidig, bis Mitte schneidend, Weldon System

Chf 11.90
Euro 12.50
HDS 821 040 GS DN630+

HDS 821 040 GS DN630+

Ø4 Bohrnutenfräser, 2-schneidig, bis Mitte schneidend, Weldon System

Chf 11.90
Euro 12.50
HDS 821 050 GS DN630+

HDS 821 050 GS DN630+

Ø5 Bohrnutenfräser, 2-schneidig, bis Mitte schneidend, Weldon System

Chf 11.90
Euro 12.50
HDS 821 060 GS DN630+

HDS 821 060 GS DN630+

Ø6 Bohrnutenfräser, 2-schneidig, bis Mitte schneidend, Weldon System

Chf 11.90
Euro 12.50
HDS 821 080 GS DN630+

HDS 821 080 GS DN630+

Ø8 Bohrnutenfräser, 2-schneidig, bis Mitte schneidend, Weldon System

Chf 15.80
Euro 16.59
HDS 821 100 GS DN630+

HDS 821 100 GS DN630+

Ø10 Bohrnutenfräser, 2-schneidig, bis Mitte schneidend, Weldon System

Chf 15.80
Euro 16.59
HDS 821 120 GS DN630+

HDS 821 120 GS DN630+

Ø12 Bohrnutenfräser, 2-schneidig, bis Mitte schneidend, Weldon System

Chf 19.30
Euro 20.27
HDS 821 140 GS DN630+

HDS 821 140 GS DN630+

Ø14 Bohrnutenfräser, 2-schneidig, bis Mitte schneidend, Weldon System

Chf 27.80
Euro 29.19
HDS 821 160 GS DN630+

HDS 821 160 GS DN630+

Ø16 Bohrnutenfräser, 2-schneidig, bis Mitte schneidend, Weldon System

Chf 27.90
Euro 29.30
HDS 821 180 GS DN630+

HDS 821 180 GS DN630+

Ø18 Bohrnutenfräser, 2-schneidig, bis Mitte schneidend, Weldon System

Chf 35.20
Euro 36.96
HDS 821 200 GS DN630+

HDS 821 200 GS DN630+

Ø20 Bohrnutenfräser, 2-schneidig, bis Mitte schneidend, Weldon System

Chf 36.80
Euro 38.64