XCR504 0602 Inox - Rostfreier Stahl

XCR504 0602 Inox - Rostfreier Stahl

Ø6x15-R0,2 - Inox - Acier / Rostfreier Stahl - Stahl - UWC ultra fine - 46°- 48° - Z4

Chf 56.60
Euro 59.43
XCR504 0605 Inox - Rostfreier Stahl

XCR504 0605 Inox - Rostfreier Stahl

Ø6x15-R0,5 - Inox - Acier / Rostfreier Stahl - Stahl - UWC ultra fine - 46° 48° - Z4

Chf 56.60
Euro 59.43
XCR504 0610 Inox - Rostfreier Stahl

XCR504 0610 Inox - Rostfreier Stahl

Ø6x15-R1 - Inox - Acier / Rostfreier Stahl - Stahl - UWC ultra fine - 46° 48° - Z4

Chf 56.60
Euro 59.43
XCR504 0805 Inox - Rostfreier Stahl

XCR504 0805 Inox - Rostfreier Stahl

Ø8x20-R0,5 - Inox - Acier / Rostfreier Stahl - Stahl - UWC ultra fine - 46° 48° - Z4

Chf 74.90
Euro 78.65
XCR504 0810 Inox - Rostfreier Stahl

XCR504 0810 Inox - Rostfreier Stahl

Ø8x20-R1 - Inox - Acier / Rostfreier Stahl - Stahl - UWC ultra fine - 46° 48° - Z4

Chf 74.90
Euro 78.65
XCR504 1005 Inox - Rostfreier Stahl

XCR504 1005 Inox - Rostfreier Stahl

Ø10x25-R0,5 - Inox - Acier / Rostfreier Stahl - Stahl - UWC ultra fine - 46° 48° - Z4

Chf 97.85
Euro 102.74
XCR504 1010 Inox - Rostfreier Stahl

XCR504 1010 Inox - Rostfreier Stahl

Ø10x25-R1 - Inox - Acier / Rostfreier Stahl - Stahl - UWC ultra fine - 46° 48° - Z4

Chf 97.85
Euro 102.74
XCR504 1205 Inox - Rostfreier Stahl

XCR504 1205 Inox - Rostfreier Stahl

Ø12x30-R0,5 - Inox - Acier / Rostfreier Stahl - Stahl - UWC ultra fine - 46° 48° - Z4

Chf 116.85
Euro 122.69
XCR504 1210 Inox - Rostfreier Stahl

XCR504 1210 Inox - Rostfreier Stahl

Ø12x30-R1 - Inox - Acier / Rostfreier Stahl - Stahl - UWC ultra fine - 46° 48° - Z4

Chf 116.85
Euro 122.69
XCR504 1605 Inox - Rostfreier Stahl

XCR504 1605 Inox - Rostfreier Stahl

Ø16x40-R0,5 - Inox - Acier / Rostfreier Stahl - Stahl - UWC ultra fine - 46° 48° - Z4

Chf 286.70
Euro 301.04
XCR504 1610 Inox - Rostfreier Stahl

XCR504 1610 Inox - Rostfreier Stahl

Ø16x40-R1 - Inox - Acier / Rostfreier Stahl - Stahl - UWC ultra fine - 46° 48° - Z4

Chf 286.70
Euro 301.04
XCR504 2005 Inox - Rostfreier Stahl

XCR504 2005 Inox - Rostfreier Stahl

Ø20x45-R0,5 - Inox - Acier / Rostfreier Stahl - Stahl - UWC ultra fine - 46° 48° - Z4

Chf 393.95
Euro 413.65
XCR504 2010 Inox - Rostfreier Stahl

XCR504 2010 Inox - Rostfreier Stahl

Ø20x45-R1 - Inox - Acier / Rostfreier Stahl - Stahl - UWC ultra fine - 46° 48° - Z4

Chf 393.95
Euro 413.65
XCR504 2505 Inox - Rostfreier Stahl

XCR504 2505 Inox - Rostfreier Stahl

Ø25x50-R0,5 - Inox - Acier / Rostfreier Stahl - Stahl - UWC ultra fine - 46° 48° - Z4

Chf 680.00
Euro 714.00
XCR504 2510 Inox - Rostfreier Stahl

XCR504 2510 Inox - Rostfreier Stahl

Ø25x50-R1 - Inox - Acier / Rostfreier Stahl - Stahl - UWC ultra fine - 46° 48° - Z4

Chf 680.00
Euro 714.00